Giá: Liên hệ
Model: SG2K-S/SG2K5-S/SG3K-S
Giá: Liên hệ
Model: SG10KTL-M/SG12KTL-M
Giá: Liên hệ
Model: SG33KTL- M/SG36KTL-M
Giá: Liên hệ
Model: SG50KTL-M-20
Giá: Liên hệ
Model: SG60KTL
Giá: Liên hệ
Model: SG80KTL
Giá: Liên hệ
Model: 4KW-PV18-5048 HM - MUST
Giá: Liên hệ
Model: 3KW-PV18-4048 HM - MUST
Giá: Liên hệ
Model: 2KW-PV18-3024 HM - MUST
Giá: Liên hệ
Model: 1.5KW-PV18-2024 HM - MUST
Giá: Liên hệ
Model: 1KW-PV18-2024 HM - MUST

SG2K-S/SG2K5-S/SG3K-S - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG10KTL-M/SG12KTL-M - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG33KTL- M/SG36KTL-M - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG50KTL-M-20 - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG60KTL - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG80KTL - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

Bộ nghịch lưu chuỗi cho hệ thống 1500 Vdc

Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 4kW

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời tần số cao, hiệu suất lớn phù hợp sử dụng trong hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24V*(16 Tấm) + PV18-5048 HM Series 4000W*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 3kW

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời tần số cao, hiệu suất lớn phù hợp sử dụng trong hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24V*(12 Tấm) + PV18-4048 HM Series 3000W*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 2KW

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời tần số cao, đa chức năng, hiệu suất lớn phù hợp sử dụng hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24VDC*(8 Tấm) + PV18-3024 HM Series 2000W*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 1.5kW

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời tần số cao, đa chức năng, hiệu suất lớn phù hợp sử dụng hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24V*(6 Tấm) + PV18-2024 HM Series 1500W*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 1kW

Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời tần số cao, đa chức năng, hiệu suất lớn phù hợp sử dụng hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24V*(4 Tấm) + PV18-2024 HM Series 1000W*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 2kW

Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/24V*(8 Tấm) + Inverter PV30-2KW*(1 Cái) + Ắc quy 250W/24V*(8 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 1kW

Hệ thống hiệu suất cao phù hợp sử dụng hộ gia đình. Hệ thống gồm Pin NLMT 200W/24V*(4 Tấm) + PV2000 Series(1000W)*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(2 Bình)

Hệ thống năng lượng mặt trời cho hộ gia đình 800W

Đây là hệ thống năng lượng mặt phù hợp cho hộ gia đình tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao. Hệ thống gồm Pin NLMT 250W/12V*(3 Tấm) + PV1100 Series (800W)*(1 Cái) + Ắc quy 100Ah/12V*(1 Bình)
lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB