Inverter hòa lưới
Giá: Liên hệ
Model: SG2K-S/SG2K5-S/SG3K-S
Giá: Liên hệ
Model: SG10KTL-M/SG12KTL-M
Giá: Liên hệ
Model: SG33KTL- M/SG36KTL-M
Giá: Liên hệ
Model: SG50KTL-M-20
Giá: Liên hệ
Model: SG60KTL
Giá: Liên hệ
Model: SG80KTL

SG2K-S/SG2K5-S/SG3K-S - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG10KTL-M/SG12KTL-M - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG33KTL- M/SG36KTL-M - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG50KTL-M-20 - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG60KTL - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

SG80KTL - Bộ nghịch lưu chuỗi

Bộ nghịch lưu chuỗi Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện

Bộ nghịch lưu chuỗi cho hệ thống 1500 Vdc

Hiệu xuất cao; Dễ dàng vận hành và bảo trì; Tiết kiệm đầu tư; Hỗ trợ lưới điện
lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB