UNGGIANG

Máy trộn bê tông unggiang (JG150A UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JZC750 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JG150-2 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JZR200 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JZC200-350 UNGGIANG)

Máy phối liệu unggiang (HP800 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JS2000 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JS1500 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JS750 UNGGIANG)

Máy trộn bê tông unggiang (JS500 UNGGIANG)

lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB