Máy phát điện
Giá: Liên hệ
Model: APD30C/APD220C

Máy phát điện chạy Diesel Denyo 3 pha - 380/220V - 20kVA~125kVA (Japan)

Không chổi than, từ trường tự quay kích từ, 4 cực; công suất lựa chọn: 20kVA, 37kVA, 50kVA, 80kVA, 100kVA, 125kVA, Số pha: 3 pha-4 dây; Điện áp 380/220kV; Điều chỉnh điện áp: AVR, Động cơ: 19.1kW~113kW (Isuzu, Hino, Komatsu); Nhiên liệu động cơ: Diezel; Loại động cơ: Diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Denyo 3 pha - 380/220V - 100kVA~1000kVA (Japan)

Loại máy phát: Không chổi than, từ trường quay tự kích; 4 cực; Công suất: 100 kVA, 125 kVA, 200 kVA, 270 kVA, 350 kVA, 550 kVA, 700 kVA, 1000 kVA; Điện áp: 380/220V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Loại động cơ: Diezel 4 kỳ (Komatsu, Mitsubishi, Cummins), làm mát bằng nước, có turbo tăng áp; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Denyo 3pha 380/220V 10.5kVA~80kVA (Japan)

Không chổi than, từ trường tự quay kích từ, 4 cực; công suất lựa chọn: 10.5kVA, 12.5kVA, 17kVA, 20kVa, 30kVA, 37kVA, 50kVA, 65kVA, 80kVA, Số pha: 3 pha-4 dây; Điện áp 380/220kV; Điều chỉnh điện áp: AVR, Động cơ: 10.2kW~73.6kW (Kubota, Isuzu, Kubota); Nhiên liệu động cơ: Diezel; Loại động cơ: Diezel 4 kỳ,làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Denyo 1 pha/220V 5~13kVA (Japan)

Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực; công suất lựa chọn: 5kVA, 8kVA, 13kVA, 14kVA, 24kVA, 33kVA, 10.5kVA, 13kVA; sử dụng động cơ diezel 4 kỳ các nhãn hiệu: Kubota, Isuzu, Yanmar, tự làm mát bằng nước, Điều chỉnh điện áp: AVR; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 2200kVA ~ 3050kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 2200kVA, 1500kVA, 1730kVA, 2000kVA, 2300kVA, 2500kVA, 2790kVA, 3050kVA; Điện áp: 380V; Số pha: 3 pha; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins, Mitsubishi, MTU; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V - 800kVA~2000kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 800kVA, 1035kVA, 1253kVA, 1364kVA, 1500kVA, 1705kVA, 1850kVA, 2000kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiều khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 30kVA~180kVA (Italy)

Loại đâu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 30kVA, 42kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 132kVA, 150kVA, 180kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V - 205kVA~630kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 205kVA, 250kVA, 326kVA, 378kVA, 410kVA, 505kVA, 570kVA, 630kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiều khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 30kVA~180kVA(Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực; Công suất liên tục: 30kVA, 42kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 132kVA, 150kVA, 180kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel AKSA 3 pha - 380/220V - 638kVA~2000kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 638kVA, 750kVA, 800kVA, 920kVA, 1000kVA, 1500kVA, 2000kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Cummins; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Aksa 3 pha - 380/220V - 27kVA~200kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực; Công suất liên tục: 250kVA, 300kVA, 316kVA, 100kVA, 350kVA, 375kVA, 400kVA, 500kVA; Điện áp: 380/220V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Cummins; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

máy phát điện chạy diesel Aksa Singapore

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 27kVA, 39kVA, 60kVA, 100kVA, 132kVA, 160kVA, 180kVA, 200kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Cummins; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel AKSA 3 pha - 380/220V - 1030kVA~2000kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 1030kVA, 1290kVA, 1400kVA, 1500kVA, 1750kVA, 1875kVA, 2000kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Mitsubishi; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel AKSA 3 pha - 380/220V - 10kVA~750kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 10kVA, 14.5kVA, 21kVA, 30kVA, 38kVA, 600kVA, 650kVA, 750kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Mitsubishi; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel AKSA 3 pha - 380/220V - 10.3kVA~230kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 10.6kVA, 14.5kVA, 18kVA, 23kVA, 500kVA, 30kVA, 36kVA, 45kVA, 64kVA, 85kVA, 115kVA, 137.5kVA, 230kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380/220V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Aksa; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel AKSA 1 pha - 220V - 7.6kVA~22.5kVA (Singapore)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 7.6kVA, 10kVA, 15kVA, 18.5kVA, 7.8kVA, 591kVA, 11kVA, 15.6kVA, 22.5kVA; Số pha: 1 pha; Điện áp: 220V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Aksa, Mitsubishi; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy xăng/diezel Kyo 1 pha - 220/230V - 8kVA~13kVA (Japan)

Loại đầu phát: từ trường quay, tự kích từ, 2 hoặc 4 cực; Công suất lựa chọn: 8.0kVA, 9.5kVA, 10kVA, 13kVA; Số pha: 1 pha; Điện áp: 220/230V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Honda, Kohler; Loại động cơ: Động cơ xăng 4 kỳ, làm mát cưỡng bức bằng gió hoặc động cơ diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước kết hợp quạt gió; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy xăng Kyo 1 pha - 220/230V - 2kVA~5.5kVA (Japan)

Loại đầu phát: từ trường quay, tự kích từ, 2 cực; Công suất lựa chọn: 2.0kVA, 2.8kVA, 5.0kVA, 5.5kVA; Số pha: 1 pha; Điện áp: 220V; Điều chỉnh điện áp: tụ điện; Động cơ: Honda; Loại động cơ: Động cơ xăng 4 kỳ, làm mát cưỡng bức bằng gió; Kiểu khởi động: Giật tay

Máy phát điện chạy xăng/diezel Elemax 1 - 3 pha 220V - 380V - 8.5kVA~20kVA (Japan)

Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 hoặc 4 cực, nam châm vỉnh cửu, đa cực; Công suất lựa chọn: 8.5kVA, 10kVA, 10kVA, 12kVA, 12kVA, 15kVA,5.5kVA, 8.0kVA, 7.0kVA, 10.2kVA, 20kVA; Số pha: 1 pha hoặc 3 pha; Điện áp: 220V (1 pha), 380 (3 pha); Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Honda, Robin, Kubota; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy xăng Elemax 1 pha - 220V - 1.3kVA~5.6kVA (Japan)

Loại đầu phát: từ trường quay, tự kích từ, 2 cực (SAWAFUJI); Công suất lựa chọn: 1.3kVA, 2.0kVA, 2.7kVA, 3.2kVA, 4.0kVA, 0.9kVA, 1.5kVA, 2.2kVA, 2.8kVA, 3.2kVA, 3.8kVA, 5.0kVA, 5.6kVA; Số pha: 1 pha; Điện áp: 220V; Điều chỉnh điện áp: AVR, sóng xung; Động cơ: Honda; Kiểu khởi động: Giật nổ, Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 208kVA~750kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 208kVA, 220kVA, 250kVA, 450kVA, 500kVA, 591kVA, 650kVA, 750kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V -165kVA~388kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 165kVA, 180kVA, 220kVA, 250kVA, 255kVA, 388kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: John Deere; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện
lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB