EMIC
Giá: Liên hệ
Model: Công tơ điện tử 3pha (ME-40m) (ME-41m)
Giá: Liên hệ
Model: Đồng hồ cơ điện tử 3pha (MV3Tb)
Giá: Liên hệ
Model: Công tơ 3pha
Giá: Liên hệ
Model: Công tơ điện tử 1pha
Giá: Liên hệ
Model: Công tơ 1pha CV140

Đồng hồ điện EMIC (Công tơ điện tử 3pha EMIC)

Đồng hồ điện EMIC (Đồng hồ cơ điện tử 3pha EMIC)

Đồng hồ điện EMIC (Công tơ 3pha EMIC)

Đồng hồ điện EMIC (Công tơ điện tử 1pha EMIC)

Đồng hồ điện EMIC (Công tơ 1pha EMIC)

lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB