ONIS VISA

Máy phát điện chạy Diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 2200kVA ~ 3050kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 2200kVA, 1500kVA, 1730kVA, 2000kVA, 2300kVA, 2500kVA, 2790kVA, 3050kVA; Điện áp: 380V; Số pha: 3 pha; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins, Mitsubishi, MTU; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V - 800kVA~2000kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 800kVA, 1035kVA, 1253kVA, 1364kVA, 1500kVA, 1705kVA, 1850kVA, 2000kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiều khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 30kVA~180kVA (Italy)

Loại đâu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 30kVA, 42kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 132kVA, 150kVA, 180kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V - 205kVA~630kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 205kVA, 250kVA, 326kVA, 378kVA, 410kVA, 505kVA, 570kVA, 630kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiều khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 30kVA~180kVA(Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực; Công suất liên tục: 30kVA, 42kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 132kVA, 150kVA, 180kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Volvo Penta; Loại động cơ: Động cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy Diesel Onis Visa 3 pha - 380V - 208kVA~750kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 208kVA, 220kVA, 250kVA, 450kVA, 500kVA, 591kVA, 650kVA, 750kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: Perkins; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện

Máy phát điện chạy diezel Onis Visa 3 pha - 380V -165kVA~388kVA (Italy)

Loại đầu phát: Không chổi than, từ trường quay kích từ, 4 cực; Công suất lựa chọn: 165kVA, 180kVA, 220kVA, 250kVA, 255kVA, 388kVA; Số pha: 3 pha; Điện áp: 380V; Điều chỉnh điện áp: AVR; Động cơ: John Deere; Loại động cơ: Đông cơ diezel 4 kỳ, làm mát bằng nước; Kiểu khởi động: Đề điện
lên đầu trang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐẠI NGUYÊN

Máy phát điện DENYO, AKSA, ONIS VISA, KYO, ELEMAX

Biến tần LS, Biến tần Siemens, Biến tần Shihlin

Thiết bị điện siemens , Thiết bị điện LS Korea, Thiết bị điện Himel

Máy xây dựng, công cụ xây dựng
Phụ kiện tủ điện, thiết bị đóng cắt, MCB, MCCB, ACB, RCCB